ЭЪЛОН!

Касимова Дилбар Маратовнанинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида.

Касимова Дилбар Маратовнанинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти”

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган “Меҳнат бозорини сифат жиҳатидан ривожлантиришда меҳнат фаолиятини интеллектуаллашуви жараёнларини такомиллаштириш” мавзусида ёзилган диссертация иши ҳимояси Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали ҳузуридаги DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2022 йил 26 ноябрь куни соат 10:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100164, Тошкент шаҳри, Шаҳриобод кўчаси, 3 уй.

Тел.: (99871) 262-43-50; факс: (99871) 262-43-60

E-mail: info@reu.uz., Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали