ЭЪЛОН!

Бозорова Сахобат Абдужаппаровнанинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида.

Бозорова Сахобат Абдужаппаровнанинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти”.

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган Аҳоли иш билан бандлик даражасини оширишда рекрутинг агентликларининг ўрни мавзусида ёзилган диссертация иши ҳимояси Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали ҳузуридаги DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2023 йил 7 январь куни соат 10:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

Манзил: 100164, Тошкент шаҳри, Шаҳриобод кўчаси, 3 уй.

Тел.: (99871) 262-43-50; факс: (99871) 262-43-60

E-mail: info@reu.uz., Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали