ЭЪЛОН!

Исраилова Дилфузахон Каримовнанинг иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

 

Исраилова Дилфузахон Каримовнанинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти”

Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган Ўзбекистонда ташқи меҳнат миграциясини тартибга солиш методологиясини такомиллаштириш мавзусида ёзилган диссертацияси ҳимояси Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали ҳузуридаги DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2023 йил 24 февраль куни соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

 

Авезова Шахноза Махмуджоновнанинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Авезова Шахноза Махмуджоновнанинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти”

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган Инновацион ривожланиш шароитида меҳнат ресурсларини трансформацияси мавзусида ёзилган диссертация иши ҳимояси Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали ҳузуридаги DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2023 йил 10 март куни соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100164, Тошкент шаҳри, Шаҳриобод кўчаси, 3 уй.

Тел.: (99871) 262-43-50; факс: (99871) 262-43-60

E-mail: info@reu.uz., Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали