ЭЪЛОН!

Ғойипназаров Санжар Баходировичнинг иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертация иши ҳимояси тўғрисида.

Ғойипназаров Санжар Баходировичнинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти”

Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган Меҳнат муносабатларини такомиллаштиришда сунъий интеллектни жорий этиш ва инсон капиталини ривожлантиришнинг методологик асослари мавзусида ёзилган диссертацияси ҳимояси Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали ҳузуридаги DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2023 йил 28 сентябрь куни соат 15:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100164, Тошкент шаҳри, Шаҳриобод кўчаси, 3 уй.

Тел.: (99871) 262-43-50; факс: (99871) 262-43-60

E-mail: info@reu.uz., Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали