ЭЪЛОН!

2020 йил 19 декабрь куни соат 10.00 да Самарқанд давлат университети мустақил изланувчиси Насимов Дилмурод Абдуллоевичнинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти” ихтисослиги бўйича “Рақамли иқтисодиёт шароитида бандликнинг замонавий шаклларини жорий этиш методологик-услубий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун диссертация ишини Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали ҳузуридаги DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли илмий даражалар берувчи Илмий кенгашда ҳимояси бўлиб ўтади.

 

Илмий маслаҳатчи:

Ғуломов Саидахрор Саидахмедович

иқтисодиёт фанлари доктори, академик

 

 

Расмий оппонентлар:

 

Умурзаков Баходир Хамидович

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

 

 

Абулқосимов Хасан Пирназарович

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

 

 

Абдурахманова Гулнора Қаландаровна

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

Етакчи ташкилот:

Бухоро давлат университети

 

 

Илмий кенгаш йиғилиши АНЪАНАВИЙ ва ZOOM-ONLINE тарзларида ўтказилади.

Zoom платформаси ссылкаси:

https://us02web.zoom.us/j/7606629367?pwd=jaYVRtaRmE42MavgEn-ZbIk-Ahq-dbQ

Zoom-online идентификатори: 760 662 9367

Пароли: 5391817

Илмий семинар котиби