ЭЪЛОН!

Кудбиев Шерзод Давлятовичнинг  иқтисодиёт фанлари доктори (DSc)  диссертация иши ҳимояси тўғрисида.

Кудбиев Шерзод Давлятовичнинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти”.

Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган “Рақамли иқтисодиёт ривожланишида меҳнат бозорини трансформациялашнинг методологик асосларини такомиллаштириш” мавзусида ёзилган диссертацияси ҳимояси Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали ҳузуридаги DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2021 йил 30 январь соат 10:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Илмий маслаҳатчи:

Aбдураҳмонов Қаландар Ходжаевич

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг академиги, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

Расмий оппонентлар:

Умурзаков Баходир Хамидович

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

Исломов Бахтиёр Aнварович

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

Рахимова Дилфуза Нигматовна

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

Етакчи ташкилот:

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

 

Манзил: 100164, Тошкент шаҳри, Шаҳриобод кўчаси, 3 уй.

Тел.: (99871) 262-43-50; факс: (99871) 262-43-60

E-mail: info@reu.uz. Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали