ЭЪЛОН!

Набиев Олимжон Абдисаломовичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

 

 

Набиев Олимжон Абдисаломовичнинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти”

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган “Аҳолининг беқарор иш билан бандлигининг ижтимоий-меҳнат муносабатларига таъсири” мавзусида ёзилган диссертацияси ҳимояси Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали ҳузуридаги DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2021 йил 17 апрель соат 10:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Илмий маслаҳатчи:

Aбдураҳмонов Қаландар Ходжаевич

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг академиги, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

Расмий оппонентлар:

Арабов Нурали Уралович

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

Холмухамедов Мухсинжон Муродуллаевич              иқтисодиёт фанлари номзоди

 

 

Етакчи ташкилот:

Жиззах политехника институти

 

Манзил: 100164, Тошкент шаҳри, Шаҳриобод кўчаси, 3 уй.

Тел.: (99871) 262-43-50; факс: (99871) 262-43-60

E-mail: info@reu.uz. Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали