ЭЪЛОН!

2021 йил 14 апрель соат 15.00 да Г.В.Плеханов номли Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали қошидаги илмий даражалар берувчи DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли Илмий кенгаш ҳузуридаги Илмий семинарда Самарқанд  давлат  университети тадқиқотчиси ЭШБУРИЕВ УМАРБЕК РАШИДОВИЧнинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти” ихтисослиги бўйича “МЕҲНАТ БОЗОРИДА ИШ КУЧИГА ТАЛАБ ВА ТАКЛИФНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ САМАРАЛИ ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ” мавзусида иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация муҳокамаси бўлиб ўтади.

 

Илмий раҳбар: Ш.Р.Холмўминов

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

Тақризчилар:  и.ф.н., доц. Бакиева И.А.

                         и.ф.н. Холмухамедов М.М.