Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар мажлислари

Г.В.Плеханов номли Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSC.22/30.12.2019.I.100.01  рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар мажлиси

 

Азларова Дилноза Ахроровнанинг 08.00.10 – «Демография. Меҳнат иқтисодиёти» 08.00.13 – «Менежмент» туташ  ихтисосликлари бўйича «Ёғ-мой саноати корхоналарида персонални бошқаришни такомиллаштириш» мавзусидаги иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертациясининг ҳимояси Г.В.Плеханов номли Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли илмий кенгаш асосида бир марталик Илмий кенгашнинг 2020 йил 24 июнь куни соат 10-00 даги мажлисида бўлиб ўтишини маълум қилади.

 Манзил: 100164, Тошкент шаҳри, Шахриобод кўчаси, 3. Тел.: (+99871) 262-43-50; факс: (+99871) 262-43-50; e-mail: tashkent@rea.ru

                                           2020 йил 26 июнь                               

  1. Г.В.Плеханов номли Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали мустақил изланувчиси Таиров Санжар Октамовичнинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти” ихтисослиги бўйича “Формирование человеческого капитала и его роль совершенствовании рынка труда Узбекистана” мавзусида иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация муҳокамаси.

Расмий тақризчилар:

  1.   Тошкент давлат техника университети кафедра мудири, и.ф.д., профессор Маҳкамова Мамлакат Адбиқодировна
  2.   Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги бўлим бошлиғи, и.ф.н., доцент Мамарасулов Фазлиддин Умарович.

 

  1. Самарқанд давлат университети мустақил изланувчиси Улуғмуродова Нодира Бердимуродовнанинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти” ихтисослиги бўйича “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида меҳнат муносабатларини такомиллаштиришнинг иқтисодий механизмлари” мавзусида иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация муҳокамаси.

Расмий тақризчилар:

  1. Г.В.Плеханов номли Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали “Меҳнат иқтисодиёти ва бошқарув” кафедраси профессори, и.ф.д. Закирова Нодира Каландаровна
  2. Тошкент давлат иқтисодиёти университети “Инсон ресурсларини бошқариш” кафедраси доценти, и.ф.н. Хайитов Абдуманнон Бухарович.