ЭЪЛОН!

Эшбўриев Умарбек Рашидовичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида.

Эшбўриев Умарбек Рашидовичнинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти”

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган Меҳнат бозорида иш кучига талаб ва таклифни ривожлантиришнинг самарали иқтисодий механизмлари мавзусида ёзилган диссертацияси ҳимояси Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали ҳузуридаги DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2021 йил 26 июнь куни соат 10:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

 

Илмий маслаҳатчи:

Холмўминов Шайзоқ Рахматович

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

 

Расмий оппонентлар:

Махкамов Бахтиёр Шухратович

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

 

Хайитов Абдуманнон Бухарович           иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

 

 

Етакчи ташкилот:

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

 

Манзил: 100164, Тошкент шаҳри, Шаҳриобод кўчаси, 3 уй.

Тел.: (99871) 262-43-50; факс: (99871) 262-43-60

E-mail: info@reu.uz. Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали