ЭЪЛОН!!!

2021 йил 3 апрель соат 10.00 да Г.В.Плеханов номли Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали қошидаги илмий даражалар берувчи DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли Илмий кенгаш ҳузуридаги Илмий семинарда ТДИУ тадқиқотчиси  Тагаев Бехзод…

0 Comments