ЭЪЛОН!

Ҳурматли кафедралараро Илмий семинар қатнашчилари!

2020 йил 29 сентябрь, сешанба куни соат 14:30 да Г.В.Плеханов номидаги РИУнинг “Меҳнат иқтисодиёти ва бошқарув” ҳамда ТДИУнинг “Инсон ресурсларини бошқариш” кафедраларининг Бирлашган кафедралараро Илмий семинари бўлиб ўтади.

КУН ТАРТИБИ:

1) 14:30 да – Самарқанд давлат университети мустақил тадқиқотчиси Мансурова Наргиза Шамсидиновнанинг “Меҳнат бозорини давлат томонидан тартибга солишнинг ижтимоий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (РhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси муҳокамаси. 

Илмий раҳбар: и.ф.д., проф. Арабов Н.У.

Тақризчилар: и.ф.н., доц. Абдуллаев М.А., и.ф.н., доц. Ирматова А.Б.

2) 16.00 да – Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчиси Тагаев Беҳзод Эргашевичнинг “Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётга ўтиш даврида норасмий меҳнат билан бандлик даражасини камайтириш механизмини такомиллаштириш” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси муҳокамаси.

Илмий раҳбар: и.ф.д., профессор Умурзаков Б.Х.

Тақризчилар: и.ф.д., проф. Махмудов Н.М., и.ф.д., проф. Абдурахманова Г.К., и.ф.д. Алиев Я.