ЭЪЛОН!

Кадиров Шухрат Мунавваровичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида.

Кадиров Шухрат Мунавваровичнинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти”

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган Интернет технологиялар тараққиётининг меҳнат бозори ва аҳоли фаровонлиги даражасига таъсири мавзусида ёзилган диссертация иши ҳимояси Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали ҳузуридаги DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2023 йил 16 сентябрь куни соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100164, Тошкент шаҳри, Шаҳриобод кўчаси, 3 уй.

Тел.: (99871) 262-43-50; факс: (99871) 262-43-60

E-mail: info@reu.uz., Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали