ЭЪЛОН!

2021 йил 11 сентябрь куни соат 10.00 да Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил изланувчиси Тагаев Беҳзод Эргашевичнинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти” ихтисослиги бўйича “Рақамли иқтисодиёт шароитида норасмий меҳнат билан бандлик даражасини камайтиришнинг методологик асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун диссертация ишини Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали ҳузуридаги DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли илмий даражалар берувчи Илмий кенгашда ҳимояси бўлиб ўтади.

Илмий маслаҳатчи: Умурзаков Баходир Хамидович
иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:
Исламов Бахтиёр Анварович
иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Назаров Шарофиддин Хакимович
иқтисодиёт фанлари доктори

Мамадалиева Хафизахон Холдаровна
иқтисодиёт фанлари доктори

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон миллий университети